Aktuality

Vyberte rubriku článků:  

Ošetřovné kvůli karanténě či zavřeném školském zařízení

- covid4 Dokud školní zařízení ani jeho část nebyly uzavřeny Pokud škola nebo její část nebyla uzavřena, ale karanténa byla nařízena konkrétnímu dítěti, se žádostí o vystavení rozhodnutí o potřebě ošetřování se obraťte na orgán, který konkrétnímu dítěti nařídil karanténu, tedy na krajskou hygienickou stanici nebo lékaře.   celý článek →

Kroměříž v soukolí dějin 1848 – 1948

- KM_soukoli_7Žáci páté třídy naší školy se v rámci výuky dějin zúčastnili edukačního programu v Muzeu Kroměřížska „Kroměříž v soukolí dějin 1848 – 1948“. Všichni jsme byli seznámeni se zasedáním ústavodárného říšského sněmu v Kroměříži, získali jsme informace o průběhu a okolnostech říšského sněmu, o osobnostech, které se sněmu účastnily. celý článek →

Testování ve školách 22. a 29. 11. 2021

- test1Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které navazuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, a ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19a to na všech základních a středních školách a konzervatořích zapsaných do školského rejstříku, celý článek →

Třídní schůzky 16. 11. 2021

- couple-307286_640Vážení rodiče, třídní schůzky se uskuteční prezenčně v úterý 16. listopadu od 16 hodin ve třídách.  Žádáme vás o dodržení nařízených opatření. Je potřeba dodržet následující pravidla: – respirátor po celou dobu konání schůzek – OTN (očkování/testování/ prodělání covid-19 v posledních 180 dnech) Upozorňujeme, že platnost testů je v současné době zkrácena – PCR testy 3 dny, antigenní testy jeden den. celý článek →

Organizace měsíce listopad 2021

- KALENDAR_AKCI2.11.  7.45 – školní mše sv. – zrušena 3.11. 7.00 – žákovský parlament – zrušeno 4.11. 11.00 – KM v soukolí dějin 1848-1948, 5. tř. Muzeum KM – přesunuto na 18. 11. 8.11. 10.00 – Beseda v knihovně AG, 2. třída celý článek →

Preventivní screeningové testování 8. a 15. 11. 2021

- covid9Vážení rodiče, s ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými bylo v populaci dětí a žáků v regionech nejzasaženějších nákazou covid-19 přistoupeno k preventivnímu screeningovému testování v okresech, kde 7denní incidence dosahuje hodnot na 300 nových případů na 100 tisíc obyvatel. celý článek →

Přijímání na střední školy a konzervatoře 2021/2022

- learn-2001940_640Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny zde a dále na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Co byste měli vědět o přijímacím řízení konaném ve školním roce 2021/2022 Informace pro ředitele škol, třídní učitele, výchovné poradce, zákonné zástupce a žáky celý článek →

Šestá třída v Beskydech

- P1110204V půli října se děti šesté třídy zúčastnily adaptačního pobytu v Beskydech. Cílem této akce bylo rozvíjet a podporovat dobré vztahy, pomoci se začleněním novým žákům a mimo jiné ozdravit se na čerstvém vzduchu. Program byl velmi nabitý, většinu času jsme strávili venku. celý článek →

Jan Amos Komenský očima Všezvěda Všudybuda a Magického Mámení

- Komensky_2Pod záštitou Klubu dětských knihoven Zlínského kraje se zúčastnili žáci čtvrté a páté třídy naší školy setkání s Tomášem Němečkem a Tomášem Chludem v Knihovně Kroměřížska. Žákům byl představen další díl jejich série „Velikáni do kapsy“ a společně jsme si povídali o knize Jan Amos Komenský očima Všezvěda Všudybuda a Magického Mámení. Po povídání nad knihou se uskutečnila ještě autogramiáda autorů. Děkujeme. celý článek →

Volba povolání

- smartDne 18. 10. navštívily naši školu zástupkyně Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce, pracoviště Kroměříž. Jejich cílem bylo seznámit žáky deváté třídy s postupem při výběru vhodné střední školy podle představ o budoucím povolání. celý článek →

Dobrovolnický projekt 72 hodin

- 72_14Žáci naší školy se letos opět zapojili do celorepublikového projektu zaměřeného na dobrovolnické aktivity 72 hodin. Mladší děti pomáhaly s pracemi na zahradě u sester sv. Kříže na Koperníkové ulici, žáci dalších dvou tříd z prvního stupně šli předat své výtvarné práce do Domova pro seniory na Erbenově nábřeží. Zbývající žáci naší školy, včetně žáků II. stupně, se  zapojili do pomoci se záhony v Podzámecké zahradě.   celý článek →

Archiv článků - vyberte podle měsíce:  

Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner