Aktuality

Soutěž mladých cyklistů 2014

- V úterý 13. května 2014 se konala soutěž mladých cyklistů na dopravním hřišti. Naší školu reprezentovala dvě čtyřčlenná družstva. V mladší kategorii:  Filip Vrzal, Vojtěch Kapounek, Nikol Nováková a Sára Stavjaníková, ve starší kategorii: Jakub Gřiva, Pavel Skoupil, Libuše Vráblíková a Gabriela Tomečková. Soutěžilo se v jízdě na kole podle pravidel silničního provozu, jízdě zručnosti, poskytnutí první pomoci a ve znalosti pravidel silničního provozu. celý článek →

Poznej a chraň – krajské kolo

- V pondělí 28. dubna 2014 se dvě tříčlenná družstva z prvního stupně vydala na krajské kolo přírodovědné soutěže Poznej a chraň do Želechovic nad Dřevnicí. Děti opět soutěžily ve dvou disciplínách – v poznávání živočichů a různých přírodnin a ve vědomostním testu. Ve velké konkurenci se družstvo chlapců ze 4. třídy, ve složení Jan Doubrava, Vojtěch Kapounek a Filip Vrzal, umístilo na 8. místě a družstvo dívek z 5. třídy, kterou reprezentovaly Nikol Nováková, Julie Sigmundová a Kateřina Váňová, získalo 5. místo. celý článek →

Kroměřížsko-slovanská superstar

- Ve čtvrtek 10. dubna 2014 se na základní škole Slovan v Kroměříži konala soutěž ve zpěvu populární hudby „Kroměřížsko-slovanská superstar“. Děti zpívají s předem připraveným hudebním doprovodem nebo nahrávkou, která nesmí obsahovat zpěv. V první kategorii, ve které bylo přihlášeno nejvíce soutěžících, uspěli i žáci z naší školy. Čestné uznání získala Nikol Nováková s písní Pátá, na třetím místě se shodně umístila Martina Gřivová s písní Praha-Prčice a Tomáš Tesař s písní V domě straší duch a krásné druhé místo získala Aneta Měsícová, která si nachystala píseň Š, š, š. Gratulujeme! celý článek →

Matematický klokan 2014

- Jako každý rok jsme se i letos zúčastnili soutěže matematický klokan. Soutěž je rozdělená do několika kategorií podle ročníků. Výsledky nejlepších řešitelů posílá každá zúčastněná škola pořadateli, který soutěž vyhodnocuje. V kategorii „Klokánek“ pro 4. – 5. třídu se v našem kraji umístil Jan Doubrava ze 4. třídy na krásném 1. – 2. místě. Gratulujeme! celý článek →

Úspěch v soutěži Příroda a zvěř očima dětí

- V pátek 11. 4. 2014 proběhlo na Výstavišti Floria Kroměříž slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Příroda a zvěř očima dětí“. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 1. a 2. stupeň základních škol. Ze 165 obrázků se na 3. místě umístila Klára Sehnalová z 8. třídy. Cenu převzala z rukou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka za účasti představitelů Okresního mysliveckého spolku Kroměříž. Vyhodnocení se konalo v rámci 50. chovatelské přehlídky, kdy jsme mohli zhlédnout spoustu trofejí ulovené zvěře a ryb, práci sokolníka, výstavu obrazů, grafických listů a fotografií. celý článek →

Poznej a chraň 2014 2. stupeň

- V pátek 4. dubna 2014 proběhlo v Holešově oblastní kolo ekologické soutěže „Poznej a chraň“, tentokrát na téma „Les“. Děti se musely naučit poznávat nejen rostliny a stromy, ale také zvířata a ptáky, kteří v lese žijí. Naši školu reprezentovala z druhého stupně tři tříčlenná družstva ve starší kategorii. Do soutěže vytvořilo každé družstvo trojrozměrný obrázek lesa. celý článek →

Poznej a chraň 2014 1. stupeň

- Rok s rokem se sešel a tříčlenná družstva žáků 4. a 5. tříd opět přijela na přírodovědnou soutěž „Poznej a chraň“ v Holešově. Z naší školy byla vyslána dvě družstva z 5. třídy a jedno ze 4. třídy, aby tak poměřila své vědomosti o přírodě s jinými žáky škol kroměřížského regionu. Žáci se na soutěž pečlivě připravovali a ještě cestou vlakem si opakovali různé druhy živočichů, rostlin, stromů, keřů, hub a hmyzu žijících v lese. Letošní rok bylo vyhlášeno téma: „Pod dubem, za dubem.“ celý článek →

2. místo ve výtvarné soutěži „Rodina“

- Česká biskupská konference vyhlásila tento rok jako „Rok rodiny“ a letos si připomínáme i jeho 20. výročí, kdy probíhal pod záštitou OSN. Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově proto připravila na toto téma výtvarnou soutěž. Co pro nás rodina znamená, zkusili výtvarně vyjádřit i naši žáci. Soutěže se celkem zúčastnilo 26 škol s 288 obrázky. Mezi oceněnými byla i Sára Gilíková ze 4. třídy a ve středu 2. 4. 2014 si převzala za svoje hezké 2. místo diplom a cenu. Mezi vystavenými pracemi byly i obrázky Andrey Chmelařové, Veroniky Vičarové ze 2. třídy a Viktorie Pšenicové ze 7. třídy. Blahopřejeme! celý článek →

Ohlédnutí za přehlídkou v Odrách

- V úterý 18. 3. 2014 jsme se jako každoročně zúčastnili celostátní přehlídky církevních škol v zájmové umělecké činnosti v Odrách, kterou pořádá místní Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České. Letos nás zde zastupovaly dvě recitátorky ze 4. třídy: Zdislava Dolečková a Michaela Suchá a pěvecké trio Miriam, Hany a Pavlíny Kordíkových. Měli jsme radost, že do slavnostního galavečera bylo vybráno trio sester Kordíkových, kde byly za své pěkné vystoupení oceněny čestným uznáním poroty. celý článek →

Kroměřížská litera

- Ve čtvrtek 27. 3. 2014 proběhlo v Knihovně Kroměřížska vyhlášení literární soutěže na téma:“ Nejmoudřejší je číslo“. Vypořádat se tímto úkolem nebylo snadné, jak potvrdila i paní Svatava Mášová, regionální básnířka a porotkyně, která v úvodu zarecitovala vlastní báseň na toto zadání. Program příjemně zpestřilo recitační pásmo o mládí a škole v podání studentů Gymnázia Kroměříž. celý článek →

O hanáckyho kohóta

- Dne 12. 3. 2014 se deset žáků naší školy zúčastnilo soutěže O hanáckyho kohóta, počet soutěžících ve čtyřech kategoriích čítal několik desítek dětí od 1. do 9. třídy. Úskalí tohoto klání je zpěv bez mikrofonu a bez doprovodu nástroje a tím více vyniknou schopnosti účastníků. Porota hodnotí také vhodnost výběru písně pro danou věkovou kategorii a rozhodla o ocenění Jonáše Janečka (čestné uznání), Františka Kordíka (3. místo a postup do krajského kola), celý článek →


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner