Aktuality - článek

Lovci perel 2018 v knihovně AG – vyhodnocení


 

Perlorodky 2018 01Od ledna 2018 do konce května probíhal v knihovně Arcibiskupského gymnázia další ročník čtenářské soutěže „Lovci perel“, kterou pořádáme v součinnosti s Knihovnou města Hradec Králové a ostatními spolupracujícími knihovnami.

Každý rok se z naší knihovny připojuje více účastníků. Do letošního ročníku ses se zapojilo 55 „lovců“ z obou stupňů Církevní ZŠ a studentů primy a sekundy AG.

Četli knihy-perlorodky a vypracovávali k nim úkoly. Za jejich správná vyplnění získávali jednotlivé perličky na svých šňůrkách. Při návštěvě knihovny jste mohli vidět, jak jednotlivé perlové korále přibývají. Lovci při plnění úkolů zapojují jak čtenářské, výtvarné dovednosti, tak rozvíjejí svou fantazii, učí se formulovat své názory a postoje.

V letošním roce se někteří „lovci“ pustili do tvorby vlastních „perlorodek“, tedy na přečtené knihy vytvořili hrací kartu s otázkami a úkoly. Tyto perlorodky jsme nabídli do projektu pro další čtenáře spolupracujících knihoven.

V tomto roce jsme měli jedno velké překvapení.

Napříč všemi kategoriemi byl nejlepší žák 8. třídy Daniel Palička s 221 perlami a 59 přečtenými knihami!

Druhé místo v nejstarší kategorii si houževnatostí zajistila Bára Sedláčková z 8. třídy s 98 perlami a 25 knihami.

Třetí místo patří Sáře Gilíkové z 1. P s 38 korálky a 11 knížkami, která za sebou nechala Marušku Zavřelovu z 8. třídy s 22 perlami.

Páté místo uhájila Stázka Dostálková z 2. S s 16 perlami na šňůrce.

V kategorii 6. – 7. třída zazářila na nejvyšší příčce Anička Kutálková z 6. třídy se 118 perličkami a 32 knihami. Na 2. místě ji následoval František Kordík ze 7. třídy se 40 perličkami, dále pak Vojta Kameník ze 6. třídy s 11 korálky.

Na prvním stupni ZŠ v kategorii 4. – 5. třída všechny čtenáře bezkonkurenčně předběhla Terezka Žvaková s 105 perličkami z 27 knih. Druhým v této kategorii se stal již víceletý účastník naší soutěže Jakub Chuděj s 27 body a na třetí příčku se v závěrečném finiši vyhoupl Jenda Škrabal s 25 body, následovaný čtvrtým lovcem Terezkou Stachoňovou s 23 korálky, všichni ze 4. třídy.

Velkou radost máme i ze začínajících čtenářů z 1. a 2. třídy.

Mezi 24 nejmenšími čtenáři si nejlépe vedli: 1. místo – Maruška Škrabalová s 42 perličkami, 2. místo obsadila Terezka Maitnerová (20 perel), 3. místo získala Bětuška Vaňková (16 perel) a Katka Melichárková (15 perel), dále pak Jana Havlíčková (12 p), Ondra Žvak (11 p.) a Bára Indráková s 10 perličkami.

Všem úspěšným lovcům perel blahopřejeme a doufáme, že se v následujících ročnících zapojí další nadšenci čtení, odvahy, dobrodružství a pokladů ukrytých v perlorodkách.

 

Lovci10

 

Lovci11

 

Lovci12

 

Lovci13

 

Lovci14

 

Lovci15

 

 

Knihovnice Školní knihovny AG

 

 

 

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner