Aktuality - článek

Boomwhackers v hudební výchově


Boomwhackers1V pátek 8. ledna si připravili žáci 4. třídy projekt v hudební výchově pro své mladší spolužáky, představili jim „boomwhackers“. Jedná se o různě znějící barevné tuby, které lze rozezvučet úderem (např. o ruku). Žáci si nejprve vyzkoušeli, co tento předmět dokáže, seznámili se s každým tónem a jeho zvukem, připřadili k němu barvu.

 

Pomocí výukových videí jsme vzájemně spolupracovali ve skupinách a zažili spoustu společné legrace.

 

Boomwhackers1

 

Boomwhackers2

 

Boomwhackers3

 

Boomwhackers4

 

Boomwhackers5

 

Boomwhackers6

 

Mgr. Helena Gřivová

 


Kalendář akcí


Fotogalerie