Aktuality - článek

Vyhodnocení čtenářské soutěže LOVCI PEREL 2019


Lovci_perel_ (18)Letošní ročník čtenářského klání „Lovci perel 2019“ v knihovně Arcibiskupského gymnázia jsme završili v polovině června. V této soutěži spolupracujeme s Knihovnou města Hradec Králové a dalšími knihovnami v celé republice.

Do letošního ročníku se zapojilo 50 žáků z obou stupňů Církevní ZŠ. Četli knihy-perlorodky a vypracovávali k nim úkoly. Odměnou za správné vyplnění hrací karty byly perličky na šňůrkách, které podle zdatnosti „lovců“ utěšeně přibývaly. Lovci mohli získat za jednu knížku až 4 perly podle toho, jak zapojili do lovení své dovednosti nejen čtenářské, ale i výtvarné a spisovatelské.

V letošním roce se někteří starší „lovci“ pustili do tvorby vlastních „perlorodek“, tedy na přečtené knihy vytvořili hrací kartu s otázkami a úkoly. Tyto perlorodky jsme nabídli do projektu pro další čtenáře spolupracujících knihoven.

Velkou radost máme ze začínajících čtenářů. Největším překvapením mezi čtenáři byl teprve prvňáček Matouš Krčmář s 16 přečtenými knížkami a 64 perličkami, bezkonkurenčně nejlepší mezi všemi žáky 1. stupně CZŠ.

Na 2. místě za Matoušem se umístili Tomášek Doubrava s 28 perličkami a Jituška Gřivová s 23 perličkami z 1.třídy.

3.místo v nejmenší kategorii obsadily druhačky Katka Kolářová (16 perel) a Eliška Lízalová (13perel), dál se umístili Lukáš Hubáček a Pepa Sysel s 12 perlami.

Ve 3.třídě si nejlépe vedlo pět děvčat – od 1.místa Anežka Vanková (33 perel), Jana Havlíčková (26 perel), Terezka Maitnerová (23 perel), Bětuška Vaňková (21perel) a Anička Volejníková (19 perel), které spolu zápolily do posledního soutěžního dne.

Mezi zdatnými čtenáři 4.a 5.třídy se nejlépe dařilo těmto dětem – Jakub Hubáček ( 42 perel), Kuba Chuděj (27 perel), Jenda Kameník (16 perel), Petr Fajkus a Míša Nečasová s 12 perlami.

Na druhém stupni se našlo početně méně, ale o to více vyhraněných čtenářů. Po loňském drtivém vítězství si svoji pozici obhájil Daniel Palička s 154 perlami a 42 přečtenými knihami z 9. třídy, kterému přejeme, aby ho čtenářská vášeň neopustila ani v dalším životě. Letos to ovšem neměl tak jednoznačné, do poslední chvíle mu sekundovala a nakonec získala 2. cenu Ivanka Bekárková se 148 perlami a 45 přečtenými knihami. Na 3.místo se vyhoupl s 55 perlami Martin Chuděj, následovaný Aničkou Kutálkovou s 43 perlami – všichni ze 7. třídy.

Na dalších místech s 16 a 15 perlami skončili Terezka Stachoňová, Bára Sedláčková, Lukáš Vančura a Maruška Zavřelová.

Všem úspěšným lovcům perel blahopřejeme!

Těšíme se na vás v naší knihovně v novém školním roce.

Lovci_perel_ (1)

 

Lovci_perel_ (1)

 

Lovci_perel_ (4)

 

Lovci_perel_ (6)

 

Lovci_perel_ (7)

 

Lovci_perel_ (8)

 

Lovci_perel_ (9)

 

Lovci_perel_ (10)

 

Lovci_perel_ (2)

 

Lovci_perel_ (3)

 

Lovci_perel_ (5)

 

Lovci_perel_ (11)

 

Lovci_perel_ (13)

 

Lovci_perel_ (14)

 

Lovci_perel_ (15)

 

Lovci_perel_ (18)

 

DSCN6183

 

DSCN6189

 

DSCN6192

 

DSCN6197

 

DSCN6199

 

Knihovnice Školní knihovny AG

 

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner