Aktuality - článek

Hodnocení výsledků vzdělávání 2019/2020


hodnoceniS koncem školního roku se blíží čas hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Vzhledem k tomu, že výuka ve druhém pololetí probíhá nestandartním způsobem, vydalo MŠMT vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci školního roku.

Stále platí základní pravidla pro hodnocení stanovená školským zákonem a vyhláškou č. 48/2005 Sb.

 

Hodnocení žáka na vysvědčení zohlední mimořádná opatření, kdy

 • nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro školní rok
 • není možné hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP
 • nelze hodnotit podle stejných měřítek jako v I. pololetí

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci škol. roku 2019/2020 zohlední

 • podklady pro hodnocení získané v II. pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za I. pololetí škol. roku 2019/2020
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit

 

Žáky je třeba hodnotit s ohledem na dlouhodobé znalosti a výsledky práce ve škole. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům. Proto hodnocení žáků bude vždy v jejich prospěch.

 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze zohlednit

 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů
 • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky
 • četbu související se zadanými úkoly
 • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení)
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi

 

Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nesmí být důvodem pro hodnocení žáka stupněm „nedostatečný“.

Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020 není sám o sobě důvodem, aby byl žák z některého předmětu „nehodnocen“.

Zůstává možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst.4 školského zákona).

Do celkového počtu zameškaných hodin uvedených na vysvědčení se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole, tedy do 11. března 2020.

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí nebude podkladem při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

 

 

V Kroměříži, 9. 6. 2020

RNDr. Olga Loučková

ředitelka školy

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner