Aktuality - článek

POKYNY PRO PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 1. 9. 2020


jidloDoba výdeje stravy od 1.9.2020
Od 10:30 –11:30 hod. se v prostoru školní jídelny stravují cizí strávníci, firmy, důchodci a vydává se jídlo do jídlonosičů. Po této době již nebude možné stravu odebrat!

Pokud je předpoklad, že cizí strávník nestihne opustit prostor školní jídelny do 11:30 hod., zvolí pro konzumaci prostor kantýny. Do prostoru školní jídelny se již nevrací, použité nádobí odkládá na vyhrazené místo v kantýně.

Od 11:30 do 14:00 hod. se v kantýně stravují pouze cizí strávníci na „meníčka“ (nelze odebrat stravu na čip). Jak výdej, konzumace, tak sběr použitého nádobí probíhá v prostoru kantýny.

Od 11:45 –14:10 hod. v prostoru školní jídelny probíhá školní a závodní stravování, tzn. stravují se pouze žáci, studenti a zaměstnanci škol a školských zařízení, kteří mají objednanou stravu.

 

Výdej stravy
Strava se vydává následujícím způsobem. Na připravený tác s příborem vloží kuchař polévku, druhé jídlo, přílohu i nápoj. Strávník odebírá tác s kompletním jídlem. Samoobsluha při odběru přílohy a nápojů není možná.

 

Výdej stravy do jídlonosičů
Strava do jídlonosičů se vydává následujícím způsobem. Na připravený tác strávník plně rozloží jídlonosič. Obsluha u výdejního okénka do něj vydá objednanou stravu. Jídlonosiče se nedotýká. Použitý tác odkládá strávník do okénka s použitým nádobím.

 

Mytí použitého nádobí:
Zvláštní pozornost musí být věnována mytí použitého nádobí od strávníků. Po manipulaci se špinavým nádobím a při přechodu na manipulaci s čistým nádobím si obsluha vždy řádně umyje ruce.
Pro zajištění správného mechanického čištění je určující působení saponátů, následná dezinfekce a tepelné působení v určitém čase. Je důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách. V myčkách je potřeba nastavit mycí proces na min. 60 °C. a při oplachu 80 – 85°C.

Při ručním mytí bývá teplota vody a mycího roztoku mnohem nižší. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit finální oplach velmi horkou tekoucí vodou, která nezasáhne ruce. Pro ruční mytí musí být zajištěny podmínky tak, aby nedocházelo ke křížení při manipulaci s použitým a čistým nádobím, proto je nezbytný minimálně dvojdřez. Ručně myté nádobí se odkládá do odkapávacích zařízení ve vhodné poloze a zásadně se neutírá.
Ošetření ploch desinfekčními prostředky

Po ukončení stravování cizích strávníků ve školní jídelně je celý prostor jídelny vyvětrán, stoly, židle a objednávkový box jsou otřeny desinfekčním roztokem. Následně probíhá průběžná dezinfekce zejména exponovaných ploch, jako jsou objednávkový box a kliky.

Pro ošetření ploch desinfekčními prostředky se používají přípravky s deklarovanou virucidní aktivitou. Dezinfekční roztoky se vždy připravují těsně před jejich použitím.

 

Žádáme, aby všichni strávníci dodržovali základní preventivní hygienická pravidla.

V Kroměříži 27.8.2020

 

Pokyny školní jídelna od 1.9.2020

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner