Aktuality - článek

Informace k provozu 2. stupně CZŠ od 12. 10. 2020


learn-2001940_640Na základě usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin:

 

 • provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků poloviny tříd na vzdělávání,

a to způsobem, že se vzdělávání v týdnu od 12. do 16. října 2020 neúčastní první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. října 2020 neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit); věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona.

 

 • zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.

 

 

Milí rodiče, od 12. října 2020 se bude prezenčně vzdělávat ve škole 6. a 7. třída, od tohoto data se bude vzdělávat distančně 8. a 9. třída naší školy.

V týdnu od 19. října 2020 se bude prezenčně vzdělávat ve škole 8. a 9. třída, od tohoto data se bude vzdělávat distančně 6. a 7. třída naší školy.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Distanční vzdělávání je nyní zákonnou formou výuky, která nahrazuje prezenční výuku a je pro žáky povinná.

 

Distanční vzdělávání se bude řídit těmito pravidly:

 

 1. Distanční výuka je povinná od 12. 10. pro žáky 8. a 9. třídy a od 19. 10. pro žáky 6. a 7. třídy CZŠ.
 2. S žáky komunikujeme v prostředí Google Classroom (GC).
 3. V Google Classroom sledujte organizační informace týkající se třídy.
 4. Příslušné učivo bude žákům zadáno do GC předem a v rozumné míře.
 5. Vyučující může po žácích v čase svých hodin dle rozvrhu vyžadovat on-line komunikaci ve webovém prostředí Meet (součást Google Classrom), časy videokonferencí budou sděleny předem.
 6. Neváhejte se na své třídní učitele či konkrétní vyučující obrátit s jakýmkoliv dotazem na jejich e-mailové adresy (naleznete na webových stránkách školy v kontaktech).
 7. Pokud by měl žák problémy s technickým vybavením nutným pro distanční vzdělávání nebo problémy s internetovým připojením, ihned prosím kontaktujte třídního učitele.
 8. Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, tak žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, mohou odebírat obědy za dotovanou cenu.
 9. Všechny prosíme o odpovědný přístup a dobrou vzájemnou komunikaci. Společně tak můžeme úspěšně zvládnout tuto nepříjemnou a nechtěnou situaci.
 10. Věříme, že omezení prezenční výuky ve škole bude skutečně krátkodobé a brzy budeme opět pokračovat v denní docházce do školy.

 

Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace a věříme, že to společně zvládneme.

 

RNDr. Olga Loučková

ředitelka školy

 

Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření naleznete ZDE.

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner