Aktuality - článek

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole od 14. 10. 2020


covid4Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.  října 2020 o přijetí krizového opatření vyhlásila vláda pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR nouzový stav.

 

 

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole (na obou stupních).

 

Naše škola přechází od středy 14. 10. 2020 na distanční výuku, do lavic se žáci vrátí v pondělí 2. listopadu. Školní družina nebude v provozu.

 

Pro další informace sledujte webové stránky školy. Děkujeme.

 

Distanční vzdělávání je nyní zákonnou formou výuky, která nahrazuje prezenční výuku a je pro žáky povinná.

 

Distanční vzdělávání se bude řídit těmito pravidly:

 

  1. S žáky komunikujeme v prostředí Google Classroom (GC).
  2. V Google Classroom sledujte organizační informace týkající se třídy.
  3. Příslušné učivo bude žákům zadáno do GC předem a v rozumné míře.
  4. Vyučující může po žácích v čase svých hodin dle rozvrhu vyžadovat on-line komunikaci ve webovém prostředí Meet (součást Google Classrom), časy videokonferencí budou sděleny předem.
  5. Neváhejte se na své třídní učitele či konkrétní vyučující obrátit s jakýmkoliv dotazem na jejich e-mailové adresy (naleznete na webových stránkách školy v kontaktech).
  6. Pokud by měl žák problémy s technickým vybavením nutným pro distanční vzdělávání nebo problémy s internetovým připojením, ihned prosím kontaktujte třídního učitele.
  7. Všechny prosíme o odpovědný přístup a dobrou vzájemnou komunikaci. Společně tak můžeme úspěšně zvládnout tuto nepříjemnou a nechtěnou situaci.
  8. Věříme, že omezení prezenční výuky ve škole bude skutečně krátkodobé a brzy budeme opět pokračovat v denní docházce do školy.

 

Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace a věříme, že to společně zvládneme.

 

RNDr. Olga Loučková

ředitelka školy

 

 

Usnesení vlády ČR ze dne 12.  října 2020: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/2–provoz-skol-1022.pdf

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner