Aktuality - článek

Distanční výuka CZŠ od 2. listopadu 2020


rozvrhPo celou dobu distančního vzdělávání v CZŠ bude kombinovaná synchronní a asynchronní výuka.

 • Synchronní výuka (videokonference, on-line výuka) – jedná se o propojení s žáky pomocí aplikace Google Classroom (Meet), výuka pomocí digitálních technologií na dálku.
 • Asynchronní výuka – žáci pracují svým tempem dle uvedeného rozvrhu hodin na zadaných úkolech uvedených v kurzu učebny, pro vypracování není vyučující aktuálně zapotřebí. Samozřejmostí bude odlišná práce mladších a starších dětí. U mladších žáků (1. a 2. třída) bude jejich práce časově přizpůsobena možnostem rodinného zázemí.

Ve výuce budou obsaženy všechny vyučovací předměty ze školního vzdělávacího programu naší školy. Od pondělí bude platný nový rozvrh hodin přizpůsobený distanční výuce, ve kterém nebudou uvedeny tyto předměty: tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické činnosti a náboženství. Tyto předměty budou zahrnuty pouze výukou v kurzech (žáci na nich budou pracovat samostatně podle pokynů vyučujícího). Náboženství pro 3., 4., 5. a 6. třídu bude formou konzultací (videosetkání) v odpoledních hodinách uvedených v rozvrhu hodin. V předmětu informatika se žáci dozví o termínu videokonference vždy na začátku týdne (informatika je vždy ve středu).

 

U žáků 1. stupně budou prioritní uvedené termíny videokonferencí, jejich časy mohou být odlišné od standardního rozpisu začátku vyučovacích hodin i jejich trvání. Protože máme ve škole sourozence v různých třídách, výuku jsme se snažili přizpůsobit tomu, aby se co nejméně při společné on-line výuce potkávali.

 

U žáků 2. stupně budou vyznačeny termíny videokonferencí v rozvrhu hodin dle běžného rozpisu zvonění uvedeného v záhlaví tabulky.

 

Paní vychovatelky se na 1. stupni v dopoledních hodinách věnují individuální studijní podpoře žáků s nastavenými podpůrnými opatřeními. Stejná podpora je k dispozici pro žáky 2. stupně s jejich vyučujícími.

 

Nadále platí pro rodiče omlouvání svých dětí (v případě jejich nemoci, kontroly u lékaře, při problémech s připojením). Nyní prosíme o omluvenky e-mailem třídním učitelům a zároveň pište do žákovské knížky, děti předloží omluvenky v ŽK po návratu do školy.

 

Protože bude pravděpodobně distanční vyučování ještě pár týdnů, od příštího týdne vyučující již začnou i klasifikovat na 1. stupni.

 

S jakýmikoliv dotazy, prosíme, neváhejte kontaktovat své třídní vyučující.

 

Rozpis videokonferencí 1. stupně:

 1. třída:
 • Pondělí: Videokonference 8.45 – 10 hod.
 • Středa: Videokonference 9.00 – 10 hod.
 • Pátek: Videokonference 8.45 – 10 hod.
 1. třída:
 • Pondělí: Videokonference 8.30 – 9.30 hod.
 • Středa: Videokonference 9.00 – 10 hod.
 • Pátek: Videokonference 8.30 – 9.30 hod.
 1. třída:
 • Pondělí: Videokonference 10.00 – 11.30 hod.
 • Středa: Videokonference 10.00 – 11.30 hod., konzultace náboženství 13.30 – 14.15 hod.
 • Pátek: Videokonference 10.00 -11.30 hodin
 1. třída:
 • Pondělí: Individuální studijní podpora, reedukace 14 – 15 hodin
 • Úterý: Videokonference 9 – 10.30 hod.
 • Středa: Videokonference 8 – 9 hod., konzultace náboženství 14.30 – 15.15 hod.
 • Čtvrtek: Videokonference 9 – 10.30 hod. + AJ konverzace od 10.45 hod. (polovina třídy)
 • Pátek: AJ konverzace od 8.45 hod. (polovina třídy)
 1. třída:
 • Pondělí: Videokonference 9.15 – 10.45 hod.
 • Úterý: Individuální studijní podpora, reedukace od 8.30 do 9.30 hod.
 • Středa: Videokonference 9.15 – 10.45 hod.
 • Čtvrtek: Individuální studijní podpora, reedukace  30 – 9.30 hod., videokonference AJ konverzace 9.50 – 10.30 hod. (polovina třídy), konzultace náboženství 13.30 – 14.15 hod.
 • Pátek: Videokonference AJ konverzace 7.50 – 8.35 hod (polovina třídy), videokonference 9.15 – 10.45 hod.

 

 

 

Kliknutím na rozvrh hodin se na obrazovce zvětší.

 

1_tridaV

2_tridaV

3_tridaV

4_tridaV

5_tridaV

6_tridaV

7_tridaV

8_tridaV

9_tridaV

 

Přejeme všem hodně zdraví, sil a optimismu v této náročné době.

S pozdravem ředitelka školy RNDr. Olga Loučková a kolektiv pedagogických pracovníků.

V Kroměříži 30. 10. 2020

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner