Aktuality - článek

Rozvrh hodin od 30. 11. 2020 – obnovení prezenční výuky ve školách


time-3665090_640Vážení rodiče, od pondělí 30. 11. 2020 dojde k obnovení prezenční výuky v základních školách. Tato výuka bude probíhat podle pravidel vydaných MŠMT.

 

1.až 5. ročník

Organizace výuky žáků 1. a 5. ročníku bude probíhat podle nového rozvrhu hodin, všichni žáci budou v prezenční výuce.

 

Chod školní družiny bude zajištěn, po celou dobu pobytu musí mít děti i v družině roušky.

 

Školní družina – obědy

1.a 2. třída – pondělí, čtvrtek a pátek – odchod na oběd do školní jídelny v 11. 30 hodin.

1.a 2. třída – úterý a středa – odchod na oběd do školní jídelny ve 12. 25 hodin.

3.– 4. třída (mimořádně 5. třída) – každý den odchod na oběd do školní jídelny ve 12. 25 hodin.

 

6.– 8. ročník

Žáci 6. až 8. ročníku přechází na rotační výuku v týdenních intervalech.

 

9. ročník

Všechny třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku po celou dobu.

 

30.11. 2020 (49. kalendářní týden a v další lichý týden) nastoupí do prezenční výuky tyto třídy: 6., 7., 9. třída.

30.11. 2020 (49. kalendářní týden a v další lichý týden) se bude účastnit distanční výuky 8. třída.

 

7.12. 2020 (50. kalendářní týden a v další sudý týden) nastoupí do prezenční výuky tyto třídy: 8., 9. třída.

7.12. 2020 (50. kalendářní týden a v další sudý týden) se bude účastnit distanční výuky 6. a 7. třída.

 

Budeme-li v tomto režimu fungovat i po Vánocích, tak v 1. týdnu od 4. ledna (lichý) se opakuje toto: do prezenční výuky nastoupí 6., 7., 9. třída.

 

 

Obecná pravidla pro prezenční výuku:

  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
  • Všichni žáci respektují hygienická nařízení.
  • Z důvodů častého větrání ve třídách prosíme rodiče o teplejší oblečení.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání), hodiny budou nahrazeny jinou činností.
  • Platí povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Každý žák u sebe bude mít sáček s náhradní rouškou.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
  • Během dne lze zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

 

 

Školní jídelna:

Prosíme všechny stravující žáky o dodržování nastavených pravidel školní jídelny respektující epidemiologická opatření.

Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Obědy na pondělí 30. 11. a dále lze narazit do pátku do 11 hodin elektronicky.

 

Při provozu školního stravování budou zachována daná pravidla (rozestupy, počet osob u stolu atd.). Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce; ostatní žáci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away).

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 

Rozvrhy hodin  pro 1. stupeň:

1_T

2_T 3_T 4_T 5_T

 

Rozvrhy hodin 2. stupeň:

6_T 6_T_distancni_Videokonference_V 7_T 7_T_distancni_vidokonference_V 8_T 8_T_distancni_vyuka_V 9_T_P

 

Děkujeme i nadále za podporu a přejeme všem žákům úspěšný návrat.


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner