Aktuality - článek

Rozvrh hodin od 4. ledna 2021


learn-2001940_640Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020:

je povolena osobní přítomnost: 

  • žáků 1. a 2. ročníků základních škol (nadále je povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, i ve školní družině, je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání),
  • pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem (jsou umožněny individuální konzultace).

 

Školní stravování

Při provozu školního stravování budou zachována daná pravidla (rozestupy, počet osob u stolu atd.). Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce; ostatní žáci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away).

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

 

Usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-o-provozu-%C5%A1kol-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-%C4%8D.-1377-od-27.-prosince-2020-do-10.-ledna-2021.pdf

 

 

Rozvrh hodin pro žáky 1. a 2. třídy – prezenční výuka:

1_T

2_T

 

Školní družina je v běžném provozu jako v prosinci.

 

Distanční výuka ostatních tříd:

Ve výuce budou obsaženy všechny vyučovací předměty ze školního vzdělávacího programu naší školy. Tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické činnosti a náboženství budou zahrnuty pouze výukou v kurzech (žáci na nich budou pracovat samostatně podle pokynů vyučujícího). Náboženství pro 3., 4., 5. a 6. třídu bude formou konzultací (videosetkání) v odpoledních hodinách uvedených v rozvrhu hodin. V předmětu informatika se žáci dozví o termínu videokonference vždy na začátku týdne (informatika je vždy ve středu).

 

U žáků 1. stupně budou prioritní uvedené termíny videokonferencí, jejich časy mohou být odlišné od standardního rozpisu začátku vyučovacích hodin i jejich trvání. Protože máme ve škole sourozence v různých třídách, výuku jsme se snažili přizpůsobit tomu, aby se co nejméně při společné on-line výuce potkávali.

 

U žáků 2. stupně budou vyznačeny termíny videokonferencí v rozvrhu hodin dle běžného rozpisu zvonění uvedeného v záhlaví tabulky.

 

 

Nadále platí pro rodiče omlouvání svých dětí (v případě jejich nemoci, kontroly u lékaře, při problémech s připojením). Nyní prosíme o omluvenky e-mailem třídním učitelům a zároveň pište do žákovské knížky, děti předloží omluvenky v ŽK po návratu do školy.

S jakýmikoliv dotazy, prosíme, neváhejte kontaktovat své třídní vyučující.

 

 

Rozpis videokonferencí 1. stupně:

3.třída:
Pondělí: Videokonference 9.00 – 10.30 hod.

Úterý: individuální studijní podpora – konzultace 8.30 – 9.30 hodin
Středa: Videokonference 9.00 – 10.30 hod., konzultace náboženství 13.30 – 14.15 hod.

Čtvrtek: 8:30 – konverzace AJ (dobrovolné), 9:15 – individuální konzultace
Pátek: Videokonference 9.00 -10.30 hodin

 

4.třída:
Pondělí: Individuální studijní podpora, reedukace 10 – 11 hodin
Úterý: Videokonference 9 – 10.30 hod.
Středa: Videokonference 8 – 9 hod., individuální studijní podpora – konzultace 9 – 10 hodin, konzultace AJ v 10 hodin, konzultace náboženství 14.30 – 15.15 hod.
Čtvrtek: Videokonference 9 – 10.30 hod. + AJ konverzace od 10.45 hod. (polovina třídy)
Pátek: AJ konverzace od 8.45 hod. (polovina třídy)

 

5.třída:
Pondělí: Videokonference 9.15 – 10.45 hod.
Úterý: Individuální studijní podpora, reedukace od 8.30 do 9.30 hod.
Středa: Videokonference 9.15 – 10.45 hod.
Čtvrtek: Individuální studijní podpora, reedukace 8.30 – 9.30 hod., videokonference AJ konverzace 9.50 – 10.30 hod. (polovina třídy), konzultace náboženství 13.30 – 14.15 hod.
Pátek: Videokonference AJ konverzace 7.50 – 8.35 hod (polovina třídy), videokonference 9.15 – 10.45 hod.

 

3_tridaV3
4_tridaV3
5_tridaV1

 

2. stupeň:

 

6_tridaV

7_tridaV
8_tridaV_2021

9_tridaV_2021

 

Přejeme všem hodně zdraví, sil a optimismu v této náročné době.

S pozdravem ředitelka školy RNDr. Olga Loučková a kolektiv pedagogických pracovníků.

V Kroměříži 28. 12. 2020

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner