Aktuality - článek

PŘIHLÁŠKY na střední školy – informace – leden 2021


time-273857_640

 • TERMÍN podání přihlášky na vybranou střední školu je 1. března 2021

 

 • Vzor přihlášky ke stažení a vyplnění je umístěn na webu školy – v Excelu nebo PDF

Strana 2 se nevyplňuje.

Přihláška v Excelu ke stažení ZDE.

Přihláška v PDF ke stažení ZDE.

 • Vzhledem k tomu, že není jisté, kdy žáci opět nastoupí do školy a vzdělávají se distančně, doporučujeme vyplnit formulář přihlášky v počítači a doručit do školy:

 

 • odesláním na email školy: info(zavináč)czs-km.cz (nebo je možné emailem odeslat naskenovanou přihlášku i s podpisem žáka a zákonného zástupce)
 • vložením do schránky 1. stupně školy na Velkém náměstí
 • osobně odevzdat v kanceláři ekonomky v budově Arcibiskupského gymnázia.

 

 • V případě, že bude probíhat výuka ve škole, předá žák vyplněnou přihlášku třídnímu učiteli nebo ekonomce školy.

V přihlášce nebude vyplněno potvrzení od lékaře.

 • TERMÍN odevzdání vyplněné přihlášky v CZŠ nejpozději do 31. ledna 2021.

 

 • Po obdržení přihlášky bude tato zpracována ve školní matrice, vytištěna včetně známek na straně 2 a předána k podpisu paní ředitelce.

 

 • Pokud se budou žáci učit ve škole, obdrží přihlášky od třídního učitele. Pokud ne, tak bude možné, po telefonické dohodě, přihlášky vyzvednout v kanceláři ekonomky.

 

 • Zápisový lístek vystaví škola nejpozději do 15. 3. 2021 a může ho vyzvednout pouze zákonný zástupce žáka!

 

 • Podpůrná opatření – pro žáky, kteří mají v Doporučení z poradny zohlednění pro přijímací zkoušky, si zákonný zástupce osobně vyžádá v poradně potvrzení. Potvrzení se přikládá k přihlášce.

 

V Kroměříži 7. 1. 2021

Zpracovala: Měchurová V., ekonomka

Telefon kancelář: 573 335 531


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner