Aktuality - článek

Mimořádné opatření ze dne 23. 2. 2021 týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest


covid7Toto mimořádné opatření naleznete zde:

Mimořádné opatření ze dne 23. 2. 2021 týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest 

 

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

 

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

 

Za ochranu se pak už nebude považovat šála, šátek nebo látková rouška.

 

Výjimku z tohoto nařízení povinnosti respirátoru mají děti ve věku 2 až 15 let. Respirátory nejsou v dětských velikostech k dispozici, děti by proto měly nosit dostupné zdravotnické masky. Ve školách ovšem domácí roušky děti nosit nesmí.

 

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner