Aktuality - článek

Organizační informace 1. stupeň – návrat do školy


covid9Vážení rodiče,

přinášíme Vás organizační informace týkající se návratu dětí do škol k prezenční výuce. Jsme rádi, že se vyskytla možnost opět se účastnit výuky ve škole, i když v rotačním způsobu střídání celých tříd. Chceme Vás ubezpečit, že již nyní  připravujeme školu i testování tak, aby toto prostředí bylo pro žáky bezpečné. Nejedná se samozřejmě o 100% ochranu, i nadále je nutné dodržovat ostatní režimová opatření.

 

Rotace na 1. stupni ZŠ

MŠMT stanovilo, že od 12. dubna 2021 se budou do škol vracet v první fázi v oblasti základního školství žáci všech ročníků prvního stupně k prezenční výuce. Na základě odborných stanovisek epidemiologů bude nastaven rotační princip celých tříd.

 

V naší škole se bude účastnit na 1. stupni prezenční výuky vždy v lichém kalendářním týdnu 1. a 5. třída, v sudém kalendářním týdnu bude prezenční výuka pro žáky 2., 3. a 4. třídy. V následujících týdnech se budou třídy měnit a vždy v následujícím týdnu po prezenční výuce bude následovat distanční výuka, jak probíhá nyní.

 

Rotace pro 1. stupeň:

  1. kalendářní týden 12. – 16. dubna 2021 – lichý týden, prezenční výuka pro 1. a 5. třídu, ostatní třídy distanční výuka
  2. kalendářní týden 19. – 23. dubna 2021 – sudý týden, prezenční výuka pro 2., 3. a 4. třídu, ostatní třídy distanční výuka
  3. kalendářní týden 26. – 30. dubna 2021 – lichý týden, prezenční výuka pro 1. a 5. třídu, ostatní třídy distanční výuka
  4. kalendářní týden 3. – 7. května 2021 – sudý týden, prezenční výuka pro 2., 3. a 4. třídu, ostatní třídy distanční výuka

 

Ve stejném sledu bude výuka probíhat v následujících týdnech.

 

Testování na 1. stupni ZŠ

Ve škole budeme testovat 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) před vyučováním Ag testy (s odběrem z přední části nosu).

Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole.

Prosíme Vás, posílejte do školy děti bez příznaků onemocnění.

Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák pod dohledem zaměstnance školy.

Počítáme s tím, že v případě testování mladších žáků jim bude moci být nápomocen zákonný zástupce a může být svému dítěti oporou (jak psychickou, tak fyzickou – formou asistence při testování samotném).

Testovat se nemusí děti:

  • u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19
  • které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem, je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě)

 

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu (ve čtvrtek), všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky. V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.

V případě, že konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

 

Video:

https://youtu.be/BmDnd140UH4 – video testování ve škole – Singclean testy

 

Ochranné prostředky dýchacích cest

Ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa):

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

 

Fáze návratu dětí do škol

  1. fáze otevírání škol:
  • stupeň ZŠ v týdenních rotacích celých tříd
  • stupeň ZŠ – distančně, ale umožněny dobrovolné skupinové konzultace v max. počtu 6 žáků za dodržení režimových opatření pro žáky ohrožené školním neúspěchem a pro žáky 9. ročníku k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ.
  • Zpěv – ne, tělesná výchova – ne, škola v přírodě – ne, školní výlety – ne.
  • Školní družina – pouze pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.
  • Ochrana úst a nosu – všichni povinně ochrana úst a nosu (žáci ZŠ zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd). Doporučujeme s sebou alespoň 2 chirurgické roušky (v aktovce náhradní).
  • Testování – povinné neinvazivní testování pro ZŠ (antigenní testování 2x týdně, v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně), první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu, testování neprobíhá v případě individuálních konzultací.
  • Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min. Doporučená venkovní výuka v maximální míře.
  • Stravování – pro distanční výuku pouze odběr (take-away), pro prezenční výuku: rozestupy, přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků, stejná pravidla pro konzumaci svačin.

 

Další informace pro rodiče naleznete ZDE:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

Informační leták pro rodiče:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

 

Informační leták pro žáky:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

 

Dokumenty vydané MŠMT. https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021?fbclid=IwAR11HxEf10prwYZbQlkJUjAKZJWGbHl2hXHbvpTnqcGe2BZF0-0QUd0LIR4

 

S jakýmikoliv dotazy se na nás můžete obrátit.

                            

RNDr. Olga Loučková, ředitelka školy

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner