Aktuality - článek

Provoz škol a školských zařízení od 3. května 2021


disinfection-5243413_640 V základních školách od 3. 5. 2021
▪ se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit). Stejné již bylo schváleno v pondělí pro Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský kraj.

 

Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.

Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

-preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu.

-preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy, nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,

-pro žáky 2. stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a žáky prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře (tedy žáky, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně

Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni.

 

Testování ve školách od pondělí 3.5.:

-1x týdně – v pondělí testování žáků prvního stupně ZŠ, studentů na praktické výuce SŠ, VOŠ, konzervatořích a VŠ, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

-2x týdně – testování žáků druhých stupňů ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií

 

Dále MŠMT připomíná informace k přijímacím zkouškám:
– v souvislosti s tím, že v týdnu od 3. května 2021 budou probíhat jednotné přijímací zkoušky, připomínáme, že podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění covid19.

 

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které
vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19, který není starší než 7 dní.
Podrobné pokyny k ochraně zdraví při přijímacích zkouškách jsou na webových stránkách:
https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi, v části: Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2021/2022,
Dále uvádíme, že pro účastník u přijímací zkoušky je dostatečných ochranným prostředkem zdravotnická rouška.

 

 

Mimořádná opatření:

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/page/1/

 

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Zdroj: MŠMT

 

 

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner