Aktuality - článek

Organizační informace pro žáky II. stupně od 10. 5. 2021


sanitizing-5095967_640Vážení rodiče,

na základě dnešního rozhodnutí vlády ČR se žáci 2. stupně ZŠ začnou vracet do škol i ve Zlínském kraji od pondělí 10. května. Žáci se budou střídat v prezenční výuce po týdnu a po dobu přítomnosti ve škole budou dvakrát týdně testováni pomocí antigenních testů Singclean, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Přítomnost žáka na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

 

Rotace na 2. stupni ZŠ

V naší škole se bude účastnit na 2. stupni prezenční výuky vždy v lichém kalendářním týdnu 7. a 9. třída, v sudém kalendářním týdnu bude prezenční výuka pro žáky 6. a 8. třídy. V následujících týdnech se budou třídy měnit a vždy v následujícím týdnu po prezenční výuce bude následovat distanční výuka, jak probíhá nyní.

 

Prezenční výuka bude probíhat za dodržení přísných hygienických a epidemiologických opatření. Kromě realizace testování, které bude probíhat za stanovených podmínek a za asistence pověřených osob, nadále platí dodržování rozestupů, dezinfekce rukou, intenzivní větrání učeben a ostatních prostor školy.

 

Rotace pro 2. stupeň:

19.kalendářní týden 10. – 14. května 2021 – lichý týden, prezenční výuka pro 7. a 9. třídu, ostatní třídy distanční výuka

20.kalendářní týden 17. – 21. května 2021 – sudý týden, prezenční výuka pro 6. a 8. třídu, ostatní třídy distanční výuka

Za předpokladu povinnosti rotační výuky bude stejný sled i v následujících týdnech.

 

 

Testování na 2. stupni ZŠ

Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole!

Prosíme Vás, posílejte do školy děti bez příznaků onemocnění.

Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák pod dohledem zaměstnance školy. Ve škole budeme testovat 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) před vyučováním Ag testy (s odběrem z přední části nosu).

 

Testovat se nemusí děti:

  • u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19
  • které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem, je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě)

 

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 

Video:

https://youtu.be/BmDnd140UH4 – video testování ve škole – Singclean testy

 

 

Ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa)respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Žáci musí být vybaveni dostatečným počtem roušek na celou dobu pobytu ve škole a sáčkem na jejich uložení.

 

Stravování – pro distanční výuku pouze odběr (take-away), pro prezenční výuku: rozestupy, přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků, stejná pravidla pro konzumaci svačin.

 

Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku),  umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání.

 

Další informace pro rodiče naleznete ZDE:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Informační leták pro rodiče:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Informační leták pro žáky:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

 

 

Rozvrh hodin bude zveřejněn v pátek 7. 5. 2021 na školních webových stránkách.

V případě zájmu o pondělní oběd si jej nezapomeňte objednat do pátku do 11 hodin (on-line). Děkujeme.

 

Vážení rodiče, moc bych si přála, aby se školní docházka vrátila opět k prezenční formě. První stupeň už je na dobré cestě, rotační výuka probíhá, testování je nutné jen jednou týdně. Snad bude návrat žáků II. stupně také úspěšný a nebudeme muset poskytnuté informace často měnit.

 

S jakýmikoliv dotazy se na nás můžete obrátit.

 

S přáním krásného dne                                 

RNDr. Olga Loučková, ředitelka školy

 

V Kroměříži 6. 5. 2021

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner