Aktuality - článek

Rozvrh hodin pro žáky 2. stupně CZŠ od 10. 5. 2021


computer-768696_640Rotace na 2. stupni ZŠ

V naší škole se bude účastnit na 2. stupni prezenční výuky vždy v lichém kalendářním týdnu 7. a 9. třída, v sudém kalendářním týdnu bude prezenční výuka pro žáky 6. a 8. třídy. V následujících týdnech se budou třídy měnit a vždy v následujícím týdnu po prezenční výuce bude následovat distanční výuka, jak probíhá nyní.

 

 

Prezenční výuka bude probíhat za dodržení přísných hygienických a epidemiologických opatření. Kromě realizace testování, které bude probíhat za stanovených podmínek a za asistence pověřených osob, nadále platí dodržování rozestupů, dezinfekce rukou, intenzivní větrání učeben a ostatních prostor školy.

 

 

Rotace pro 2. stupeň:

19.kalendářní týden 10. – 14. května 2021 – lichý týden, prezenční výuka pro 7. a 9. třídu, ostatní třídy distanční výuka

20.kalendářní týden 17. – 21. května 2021 – sudý týden, prezenční výuka pro 6. a 8. třídu, ostatní třídy distanční výuka

 

Za předpokladu povinnosti rotační výuky bude stejný sled i v následujících týdnech.

 

6. třída:

6_T_prezencni

6_T_distancni_lichy_T

7. třída:

7_T_prezencni

 

7_T_distancni_sudy_T_

 

8. třída:

8_T_prezencni

 

8_T_distancni_lichy_T

 

 

9. třída:

9_T_prezencni

 

9_T_distancni_sudy_T

 

Ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) – respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Žáci musí být vybaveni dostatečným počtem roušek na celou dobu pobytu ve škole a sáčkem na jejich uložení.

 

Stravování – pro distanční výuku pouze odběr (take-away), pro prezenční výuku: rozestupy, přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků, stejná pravidla pro konzumaci svačin.

 

Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku),  umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání.

 

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner