Aktuality - článek

Přijímání na střední školy a konzervatoře 2021/2022


learn-2001940_640Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny zde a dále na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Co byste měli vědět o přijímacím řízení konaném ve školním roce 2021/2022

Informace pro ředitele škol, třídní učitele, výchovné poradce, zákonné zástupce a žáky

Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném ve školním roce 2021/2022 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoří ve školním roce 2021/2022 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období.
Nejde o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale o pomůcku, která má
především uchazečům, jejich zákonným zástupcům a pracovníkům škol usnadnit orientaci v organizaci přijímacího řízení. Červeně jsou doplněna specifika související s epidemií koronaviru SARS CoV-2.

Více informací zde:

Co byste měli vědět o přijímacím řízení konaném ve školním roce

a zde:

Přijímání na střední školy a konzervatoře 2021/2022

 

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner