Aktuality - článek

Testování ve školách 22. a 29. 11. 2021


test1Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které navazuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, a ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19a to na všech základních a středních školách a konzervatořích zapsaných do školského rejstříku,

 

s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

 


 

-Screeningové testování bude tedy probíhá na všech základních a středních školách a konzervatořích po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo
– Testování proběhne ve dvou termínech: 22. 11. 2021, 29. 11. 2021.
– Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
– Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám, na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu
– Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
– Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost, tzn. mají:

– nejméně 14 dnů po plně dokončeném očkování – nutné doložit certifikátem
– po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu) – nutné doložit potvrzením o pozitivním PCR testu
– negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (PCR test ne starší 72 hodin, Antigenní test ne starší 24 hodin) – nutné doložit potvrzením z odběrového místa

Více informací

 

zdroj: MŠMT

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner