Aktuality - článek

Třídní schůzky 11. ledna 2022


couple-307286_640Vážení rodiče,

třídní schůzky se uskuteční prezenčně v úterý 11. ledna pro:

1.stupeň od 15.30 hodin ve třídách

2.stupeň od 16 hodin ve třídách.

 

Žádáme vás o dodržení nařízených opatření.

Pokud je na akci přítomno více než 20 osob, musí všichni přítomní starší 12 let při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

 

– respirátor po celou dobu konání schůze ve všech prostorech

– prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

 

Bez dodržení výše zmíněných podmínek se může setkat nejvíce 20 osob.
Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

Třídní schůzky

  • Třídní schůzky jsou svým charakterem posuzovány jako veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní apod. a řídí se tedy podle bodu 14 mimořádného opatření.
  • V případě, že se třídních schůzek najednou (v jedné místnosti) účastní více než 20 osob, je nezbytné, aby se tyto osoby prokázaly jednou z podmínek.
  • Organizátor akce, v tomto případě škola, má pak obecně povinnost kontrolovat splnění podmínek a osobám účastnícím se této akce je stanovena povinnost prokázat se splněním podmínek.

 

Zdroj: https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner