Aktuality - článek

Organizace měsíce ledna 2022


KALENDAR_AKCI3.1.

Zahájení výuky po vánočních prázdninách

Testování všech žáků a zaměstnanců

 

4.1.

Ovoce do škol

7.45   školní mše svatá, garant 4. třída

15.30  Rada rodičů před třídními schůzkami

 

6.1.

Testování všech žáků a zaměstnanců

 

10.1.

Testování všech žáků a zaměstnanců

10.00  Nebezpečí kyberprostoru (program na SZŠ), 7. – 9. tř.

13.30  Beseda v knihovně AG – ŠD

 

11.1. 

7.45   školní mše svatá, garant 3. třída

15.30  konzultační schůzky se zákonnými zástupci – 1. stupeň

16.00  konzultační schůzky se zákonnými zástupci – 2. stupeň

 

12.1.

7.00   žákovský parlament

 

13.1.

Testování všech žáků a zaměstnanců

 

17.1.

Testování žáků

17.– 21.1.

Eko pobyt Švagrov, 7. – 8. třída

 

18.1.

7.45   školní mše svatá, garant 2. třída

Ovoce do škol

 

19.1.

9.00   Památkuj si v Květné zahradě, 2. třída

 

20.1.

11.15  beseda v knihovně AG, 5. třída

 

24.1.

Testování žáků

10.00  beseda v knihovně AG, 2. třída

 

25.1.

7.45   školní mše svatá, garant 9. třída

14.00 Pedagogická rada

 

27.1.

10.00  Revoluční rok 1848, Muzeum KM, 8. třída

 

31.1.

Testování žáků

Zahájení plaveckého výcviku

 

 

Předávání pololetního výpisu vysvědčení:

1.a 2. tř. – 4. vyučovací hodinu (2. tř. zkrácená výuka do 11.30 hodin)

3.– 5. tř. – 2. vyučovací hodinu, následuje plavecký výcvik

2.stupeň – poslední vyučovací hodinu (odpolední výuka odpadá)

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner