Aktuality - článek

Zápis do první třídy Církevní ZŠ pro školní rok 2022/2023


zapis_banner1Zápis do první třídy bude v Církevní základní škole probíhat v období 5. – 6. dubna 2022. Letošní zápisy by se měly konat v běžném režimu, tedy za osobní účasti dětí a rodičů ve škole.

 

Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a dětí, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky.

 

 

Elektronická registrace zde:

 

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/czs-km/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40744

 

 

Zde vám bude přiděleno registrační číslo.

 

Nápověda pro vyplnění elektronické registrace:

 

https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/index.html?elektronicka-prihlaka-do-1-roc.html

 

 

Podání žádosti

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy na: 65tmce6
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na info@czs-km.cz (nelze jen poslat prostý email)
  • poštou na adresu Církevní ZŠ v Kroměříži, Velké nám. 49, 767 01 Kroměříž nebo přímo do poštovní schránky u vstupu na 1. stupni na Velkém náměstí (nebo osobně do kanceláře školy)

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

 

 Škole je nutné doložit:

 

  • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení zde)
  • zápisový lístek (Zapisovy_listek_aktualni_2022_CZS)
  • doložení rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce
  • žádost o odklad školní docházky, doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a žádost o odklad
  • v případě nutnosti nastavení vhodných podpůrných opatření zákonný zástupce doloží zprávu z poradenského zařízení (informace o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání, zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích)
  • v případě, že se jedná o dítě po odkladu školní docházky v loňském roce, dodá zákonný zástupce Rozhodnutí o odkladu školní docházky

 

Žádáme zákonné zástupce o úplné vyplnění všech dokumentů s uvedením funkční emailové adresy, telefonního čísla a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. Dodání dokumentů škole prosíme nejpozději do 4. dubna 2022. Děkujeme.

 

Výsledky budou zveřejněny do 22. dubna 2022 na webových stránkách na vývěsce školy.

 

Další informace týkající se zápisu do 1. třídy budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách školy.

 

Zapis_2022

 

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner