Aktuality - článek

Organizace měsíce dubna 2022


KALENDAR_AKCI4.4.

Plavecký výcvik 3. – 5. třída
5.4.
7.45  školní bohoslužba, garant 3. třída
14 – 17 hod.  Zápis do 1. ročníku
6.4.
7.00 setkání žákovského parlamentu
9.00 ekologická soutěž Poznej a chraň, 4. a 5. třída, Holešov
14 – 17 hod.  Zápis do 1. ročníku

7.4.
11.00 velikonoční program v Muzeu Kroměřížska, 5. třída
8.4.
8.00 velikonoční program v Muzeu Kroměřížska, 1. třída
9.00 ekologická soutěž Poznej a chraň, 4. a 5. třída, Holešov
11.4.
10.00 velikonoční program v Muzeu Kroměřížska, 2. třída
Plavecký výcvik 3. – 5. třída
12.4.
7.45  školní bohoslužba, garant 2. třída
8.00 přijímací řízení na vyšší stupeň vzdělávání – 9. tř.
9.30 vystoupení v Domově důchodců – 2. tř. (Riegrovo nám.)
11.00 velikonoční program v Muzeu Kroměřížska, 3. třída
15.30 setkání Rady rodičů
13.4.
8.00 přijímací řízení na vyšší stupeň vzdělávání – 9. tř.
9.00 velikonoční program v Muzeu Kroměřížska, 4. třída
14. – 18.4. Velikonoční prázdniny
19.4.
7.45  školní bohoslužba, garant 9. třída
8.00 přijímací řízení na vyšší stupeň vzdělávání – 7. tř.
14.00 Pedagogická rada – 3. čtvrtletí
15.30 – konzultace s rodiči na 1. stupni
16.00 – konzultace s rodiči na 2. stupni
20.4.
9.00 Projekt Památuj si v Podzámecké zahradě, 2. třída
21.4.
13.30 vycházka do Květné zahrady, 7. třída
22.4.
8.00 Den Země v Muzeu Kroměřížska, 3. tř.
8.30 Den Země v Muzeu Kroměřížska, 2. tř.
10.30 Den Země v Muzeu Kroměřížska, 5. tř.
11.00 Den Země v Muzeu Kroměřížska, 4. tř.
25.4.
Plavecký výcvik 3. – 5. třída
26.4.
7.45  školní bohoslužba, garant 8. třída
9.00 Krajské kolo recitační soutěže, Uherské Hradiště
27.4.
10.00 Beseda v Knihovně Kroměřížska, Vynálezce Alva, 2. tř.
28.4.
11.15 Knihovna AG, beseda „Hrátky s literaturou“, 5. tř.
29.4.
10.00 Beseda v Knihovně Kroměřížska, Dinosauři, 2. tř.
9.30 Sázení stromů na Barbořině (ve spolupráci s MěÚ KM), Naučná stezka veverky Čiperky, 5. tř.


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner