Aktuality - článek

Zápis do první třídy Církevní ZŠ pro školní rok 2023/2024


ZapisMZápis do první třídy bude v Církevní základní škole probíhat v období 3. – 4. dubna 2023.

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky.

 

Elektronickou registraci naleznete od 7. března 2023 zde:

 

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/czs-km/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40744

 

Zde vám bude přiděleno registrační číslo.

 

Nápověda pro vyplnění elektronické registrace:

 

https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/index.html?elektronicka-prihlaka-do-1-roc.html

 

 

Podání žádosti

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy na: 65tmce6
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na info@czs-km.cz (nelze jen poslat prostý email)
 • poštou na adresu Církevní ZŠ v Kroměříži, Velké nám. 49, 767 01 Kroměříž nebo přímo do poštovní schránky u vstupu na 1. stupni na Velkém náměstí (nebo osobně do kanceláře školy)

 

Škole je nutné doložit:

 • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení zde )
 • zápisový lístek (ke stažení zde)
 • doložení rodného listu dítěte/u cizinců pas dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce / oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce
 • v případě nutnosti nastavení vhodných podpůrných opatření zákonný zástupce doloží zprávu z poradenského zařízení (informace o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání, zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích)
 • v případě, že se jedná o dítě po odkladu školní docházky v loňském roce, dodá zákonný zástupce Rozhodnutí o odkladu školní docházky
 • žádost o odklad povinné školní docházky, doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Pro odklad povinné školní docházky je nutné doložit:

 • zápisový list dítěte (Word/PDF)
 • rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte
 • vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce

 

Žádáme zákonné zástupce o úplné vyplnění všech dokumentů s uvedením funkční emailové adresy, telefonního čísla a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. Dodání dokumentů škole prosíme nejpozději do 30. března 2023. Děkujeme.

 

Výsledky budou zveřejněny do 14. dubna 2023 na webových stránkách na vývěsce školy.

 

Další informace týkající se zápisu do 1. třídy budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách školy.

 

Žádáme zákonné zástupce o úplné vyplnění všech dokumentů s uvedením funkční emailové adresy, telefonního čísla a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

 

Počet žáků, které je možné přijmout: 1. třída – 20 žáků

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Zapis_2023


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner