Aktuality - článek

Národní plán doučování ve fázi leden – srpen 2023


PublicitaNárodní plán doučování probíhá v poslední fázi leden–srpen 2023 v prostorách prvního a druhého stupně školy a vedou ho pedagogové Církevní ZŠ. Zaměřují se především na opakování a doplnění učiva jak z období distanční výuky žáků, tak i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým byla poradenským zařízením doporučena pedagogická intervence v rámci doučování ve škole.

 

Dále je poskytována podpora v doučování ukrajinským žákům českému jazyku. Prostor je věnován také žákům 7.a 9. ročníku při přípravě na přijímací řízení z českého jazyka a matematiky.
Finanční prostředky projektu pochází opět z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Jsme velmi rádi, že můžeme tuto pomoc potřebným dětem poskytnout.

 

publicita2

 

 

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner