Aktuality - článek

Voda, zdroj života


 Cyrilometodějské gymnázium uspořádalo výtvarnou soutěž pro děti a mládež různých věkových kategorií. Téma pro letošní školní rok bylo „Voda, zdroj života“. Cílem této soutěže bylo přiblížit dětem vodu jako zdroj života, bez kterého člověk nemůže existovat. Děti tato témata ztvárnily podle svých představ, předlohou mohla být Bible, vlastní zážitky, nebo voda jako ohrožený zdroj v mnoha částech světa. Soutěž navazovala na „Rok křtu“, vyhlášený Českou biskupskou konferencí na rok 2011.  Práce byly posouzeny odbornou porotou a  byla z nich vytvořena výstava „Galerie pro duši“ v areálu tamní školy. Soutěže se zúčastnilo 11 škol se 196 pracemi.

Radostnou zprávou je, že v první kategorii této soutěže se umístila na krásném prvním místě Maruška Němčáková, žákyně druhého ročníku naší školy. Gratulujeme!

 H. Gřivová

 


Kalendář akcí


Fotogalerie