Aktuality - článek

Poděkování za uplynulý školní rok


time-3665090_640Vážení rodiče,

přijměte poděkování za vaši podporu a spolupráci během celého uplynulého školního roku. Vaše angažovanost a zapojení jsou neocenitelné a přispívají k úspěchu našich žáků.

 

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám svěřili při vzdělávání a péči o vaše děti. Společným úsilím jsme vytvořili inspirativní a bezpečné prostředí, ve kterém mohou naši žáci růst, učit se a rozvíjet svůj potenciál. Vaše podpora při domácím učení, účast na rodičovských schůzkách, spolupráce s učiteli a aktivní zapojení do školního života jsou pro nás nepostradatelné.

 

Rádi bychom také poděkovali za vaši trpělivost, pochopení a spolupráci během výzev, kterým jsme společně čelili v průběhu tohoto školního roku. Vaše podpora a povzbuzování jsou pro naše pedagogy velmi důležité. Vaše ocenění jejich práce a úsilí je motivuje a inspiruje. Jsme vděční za vaši otevřenou komunikaci, konstruktivní zpětnou vazbu a spolupráci, která nám umožňuje neustále se zlepšovat a poskytovat vašim dětem co nejlepší vzdělání.

 

Věříme, že jsme společně vytvořili pozitivní a podpůrné školní prostředí, které pomáhá k rozvoji našim žákům. Vaše přítomnost, zájem o jejich vzdělávání a hodnoty, které v rodině prosazujete, jsou nezastupitelným příspěvkem k jejich úspěchu.

 

Ještě jednou vám děkujeme za vaši spolupráci, důvěru a podporu během uplynulého školního roku. Přejeme vám všem příjemné letní prázdniny plné radosti, odpočinku a společných zážitků s vašimi milovanými. Těšíme se na setkání s vámi opět na začátku nového školního roku a na další úspěchy a spolupráci.

 

S přátelským pozdravem, vedení školy a pedagogové.


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner