Aktuality - článek

Zábavný a poučný den na Dětském dopravním hřišti pro čtvrťáky


IMG_4873Ve středu 27. září měli žáci 4. třídy naší školy den plný zábavy a učení, zúčastnili se výuky a výcviku dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti, seznámili se zde s pravidly a povinnostmi v dopravním provozu.

 

Ráno začal program teoretickou částí, kde žáci měli možnost získat základní znalosti o dopravě. Na programu bylo seznámení s výbavou kola, s významem dopravních značek, s pravidly pro chodce a cyklisty, a také s tím, jak se chovat na křižovatkách.

 

Děti se dozvěděly, že správně vybavené kolo je základem bezpečné jízdy a že je důležité mít k dispozici helmu a odrazky. Dopravní značky byly prezentovány formou interaktivních her, což umožnilo žákům snadněji si je zapamatovat. Zvláštní pozornost byla věnována i pravidlům pro chodce, neboť i na chodníku je důležité se řídit určitými pravidly.

 

Po teoretické části byli žáci rozděleni do dvou skupin, aby mohli prakticky zažít, co se naučili. Jedna skupina hrála roli chodců a druhá skupina se stala cyklisty. Chodci se museli naučit, kde a jak bezpečně přecházet silnici, jak se chovat na přechodech pro chodce. Cyklisté se museli naučit, jak se správně chovat v dopravě, jak se řadit do jízdního proudu a respektovat pravidla silničního provozu.

 

V tento den žáci získali základní znalosti o dopravě a především si uvědomili důležitost bezpečného chování v dopravním provozu. Výuka nám ukázala, že vzdělávání a prevence jsou klíčové pro budoucí bezpečnost našich dětí na cestách.

 

IMG_4867

IMG_4869

IMG_4872

IMG_4873

 

H. Gřivová

 

 

Zdroj obr. AI


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner