Aktuality - článek

Pozvání na Den otevřených dveří v Církevní ZŠ v Kroměříži


obr_dodSrdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v naší Církevní ZŠ v Kroměříži, který se uskuteční v úterý 5. března 2024 od 14 do 17 hodin na obou stupních naší školy.

V naší škole se snažíme dětem vytvářet příznivé sociální klima, které jim umožňuje plně rozvinout svůj potenciál k učení. Děti zde najdou motivující zázemí a budou podporovány v respektu a úctě k druhým.

 

Věříme v hodnotu vzájemné pomoci a podpory, a proto se snažíme zakořenit tuto potřebu ve všech našich žácích. Individuální rozvoj každého dítěte je pro nás prioritou, a proto nabízíme vzdělávání v početně menších kolektivech a přátelské klima ve škole rodinného typu.

Naše výukové metody směřují k podpoře tvořivého myšlení, logického uvažování a rozvoji spolupráce mezi žáky. Využíváme moderní informační a komunikační technologie, abychom připravili naše žáky na výzvy dnešní doby.

Kromě standardní výuky nabízíme široký výběr zájmových kroužků a pravidelně realizujeme projektové dny. Spolupracujeme s rodiči i s veřejností, abychom zajistili co nejlepší prostředí pro vzdělávání našich dětí.

 

Srdečně zveme nejen rodiče budoucích prvňáčků, ale všechny zájemce k prohlídce školy.

Přijďte se seznámit s rodinným prostředím, prohlédnout si zblízka všechny třídy i prostory školní družiny. Získáte informace před zápisem do 1. třídy, informace o výuce, zájmové činnosti atd.

  1. stupeň – Velké náměstí č. 49
  2. stupeň – budova AG, Pilařova 3

 

 

Zápis do 1. třídy se uskuteční ve dnech 9. – 10. dubna 2024.

Po kliknutí na obrázek jej zvětšíte.

 

2024_DOD


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner