Aktuality - článek

Moderní technologie ve výuce otevírají nové obzory


Digi_technologie (6)V naší škole se moderní technologie staly nedílnou součástí vzdělávacího procesu již od 4. třídy. Žáci nejenže pracují s tablety a počítači, ale začínají se i seznamovat s virtuální realitou, což otevírá nové možnosti a přístupy k výuce napříč třídami.

 

Využívání moderních technologií přináší do vzdělávacího prostředí řadu výhod. Jednou z výhod je zvýšení motivace žáků k učení. Interaktivní prvky, hry a online zdroje výrazně zlepšují zapojení žáků do výuky a podporují jejich zájem o probíranou látku.

Díky tabletům a počítačům mají žáci snadný přístup k bohatému multimediálnímu obsahu, což zlepšuje jejich schopnost porozumění a zapamatování.

 

Další výhodou je individualizovaný přístup k vzdělávání. Moderní technologie umožňují učitelům lépe diferencovat výuku podle potřeb jednotlivých žáků. Online platformy poskytují možnost individuálního nastavení úkolů a cvičení, což umožňuje žákům pracovat ve svém vlastním tempu a podle svých schopností.

 

Výuka s využitím moderních technologií rovněž připravuje žáky na digitální věk a rozvíjí jejich digitální dovednosti. Práce s počítači, tablety a virtuální realitou nejenže posiluje jejich technologickou gramotnost, ale také rozvíjí kritické myšlení, problémové řešení a spolupráci.

 

Ve škole se tak snažíme spojovat tradiční hodnoty s moderními trendy. Využívání moderních technologií ve výuce přináší žákům nejen zábavu a motivaci, ale také je připravuje na úspěšné působení v digitální společnosti.

 

Digi_technologie (1)

Digi_technologie (2)

Digi_technologie (3)

Digi_technologie (4)

Digi_technologie (5)

Digi_technologie (6)

Digi_technologie (7)

Digi_technologie (9)

Digi_technologie (10)

Digi_technologie (12)

 

H. Gřivová


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner