Aktuality - článek

Zápis do první třídy Církevní ZŠ pro školní rok 2024/2025


 

ZapisMZápis do první třídy bude v Církevní základní škole probíhat v období 9. – 10. dubna 2024.

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

 

Elektronická registrace zde (bude spuštěna 11. března 2024):

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/czs-km/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40744

 

Zde vám bude přiděleno registrační číslo.

Nápověda pro vyplnění elektronické registrace:

https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/index.html?elektronicka-prihlaka-do-1-roc.html

 

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy na: 65tmce6
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na info@czs-km.cz (nelze jen poslat prostý email)
 • poštou na adresu Církevní ZŠ v Kroměříži, Velké nám. 49, 767 01 Kroměříž nebo přímo do poštovní schránky u vstupu na 1. stupni na Velkém náměstí (nebo osobně do kanceláře školy)

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

 

Škole je nutné doložit:

 • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (naleznete zde)
 • zápisový lístek (naleznete zde)
 • doložení rodného listu dítěte/u cizinců pas dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce / oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce
 • v případě nutnosti nastavení vhodných podpůrných opatření zákonný zástupce doloží zprávu z poradenského zařízení (informace o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání, zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích)
 • v případě, že se jedná o dítě po odkladu školní docházky v loňském roce, dodá zákonný zástupce Rozhodnutí o odkladu školní docházky

 

Pro odklad povinné školní docházky je nutné doložit:

 • zápisový list dítěte (Word/PDF)
 • rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte
 • vyjádření PPP/SPC + doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce

 

Žádáme zákonné zástupce o úplné vyplnění všech dokumentů s uvedením funkční emailové adresy, telefonního čísla a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. Dodání dokumentů škole prosíme nejpozději do 5. dubna 2024. Děkujeme.

 

Výsledky budou zveřejněny do 19. dubna 2024 na webových stránkách na vývěsce školy.

 

Další informace týkající se zápisu do 1. třídy budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách školy.

Zapis_2024

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner