Aktuality - článek

Organizace měsíce dubna 2013


3. 4.

13.20     Antisemitismus (8.+ 9.tř.)

15.00     vyhodnocení výtvarné soutěže Cyril a Metoděj (Prostějov)

17.00     vyhodnocení výtvarné soutěže Muzeum budoucnosti (Muzeum KM)

4. 4.

7.00       setkání žákovského parlamentu

13.30     Beseda v knihovně (ŠD)

5. 4.

7.50       beseda s neslyšící (návaznost na projekt) 8. + 9. tř.

6. 4.

9.00       soustředění dramatického kroužku

8. 4.

9.00       krajské kolo soutěže O hanackýho kohóta (Prostějov)

10. 4.

Krajské kolo v recitaci (UH)

13.30     Pexesová liga se státní policií (ŠD)

11. 4.

9.00       přírodovědná soutěž Poznej a chraň (1. st.) – Holešov

12. 4.

9.00       přírodovědná soutěž Poznej a chraň (2. st.) – Holešov

16. 4.

9.00      projekt s pěveckým sborem Slunečnice (ZUŠ) – dramat. kroužek ,  (Karkulka)

10.30     výchovný koncert  (1. – 3. tř.)

13.30     Návštěva knihovny (ŠD)

17. 4.

9.00       výchovný koncert (4. – 6. tř.)

22. 4.

18.00     projekt s pěveckým sborem Slunečnice (ZUŠ) – dramat. kroužek,  (Karkulka)

22. – 26. 4. sběr starého papíru

23.4.

14.00     Pedagogická rada

16.00     třídní schůzky

25.4.

13.30     vystoupení tanečního kroužku a fléten v Domově sv. Kříže

29.4. – 3.5.

Přehlídka divadelních souborů Hulínské pohádkové jaro


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner