Aktuality - článek

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)


gdpr-3285252_640Církevní základní škola v Kroměříži, IČ 67007813, je právnickou osobou, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.

Předmětem činnosti je základní vzdělávání.

V rámci zajištění své činnosti je správcem osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců pro zabezpečení a realizaci hlavního předmětu činnosti.

 

25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

 

S odkazem na čl. 13 GDPR vás informujeme, že zpracováváme osobní údaje na základě právních předpisů (zákony, vyhlášky) nebo uděleného souhlasu zákonných zástupců.

 

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které získá od subjektu údajů na základě jejich žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, jeho průběhu a ukončování, přičemž tyto osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává pouze za tímto stanoveným účelem, v rozsahu nezbytně nutném, po dobu trvání povinné školní docházky a zákonné archivaci.

 

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravu, případně omezení zpracování nebo výmaz. Má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním těch údajů, které jsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu.

 

Výše uvedená práva může subjekt osobních údajů v relevantních případech uplatnit prostřednictvím e-mailu, dopisu nebo datové schránky správce (65tmce6), stejně jako případné dotazy a žádosti.

 

Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji.

 

Na Úřad pro ochranu osobních údajů je nahlášen pověřenec naší instituce. Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je:

 

 

JUDr. Marek Novák

advokát/attorney-at-law

Advokátní kancelář / law firm

Lexius advokáti s.r.o.

IČO 046 66 933

sídlo: Na Podkovce 281/10, 147 00 Praha 4 – Podolí

pobočka: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

tel.: +420 703 142 855

e-mail: gdpr@lexius.cz

 

RNDr. Olga Loučková

Kroměříž, 25. 5. 2018 ředitelka školy

 

 

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner