Prvňáček


Milí rodiče, v této rubrice pro Vás připravujeme odkazy a informace, které se týkají všeho souvisejícího s přípravou dítěte na zápis do 1. třídy a také na vstup do školy.

Baner_zapis_web

Základní zásady připravenosti na vstup do první třídy:

 Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?

– Správně vyslovovat všechny hlásky

– Umět poslouchat pozorně pohádku či příběh a jednoduše vyprávět obsah

– Reagovat na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup

– Pracovat samostatně ve skupině dětí

– Vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň 15 minut a být schopné práci dokončit

– Recitovat básničku, zazpívat písničku

– Vědět své jméno, adresu, kolik je mu let, znát dny v týdnu

– Hrát jednoduché hry, např. domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle

– Počítat do pěti

– Umět správně držet tužku (mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíře

– Vystřihovat jednoduché tvary

– Poznat sluchem první a poslední hlásku ve slově

– Samostatně se oblékat, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky, samostatně dodržovat hygienu, umýt si ruce, samostatně se najíst příborem

– Mělo by být dost velké, aby uneslo tašku, která i v první třídě může vážit kolem 3 – 4 kilogramů

– Mělo by umět pozdravit, poprosit, poděkovat

 Co potřebuje prvňák od rodičů?

– Má nárok na vhodný denní režim, čas na odpočinek, hru a pobyt venku

– Má mít možnost psát úkoly odpoledne co nejdříve a v první třídě se nezabývat školními věcmi déle než půl hodiny

– Potřebuje, aby mu rodiče zajistili a obstarali všechny věci, které školy vyžaduje, aby se nedostávalo do zbytečných těžkostí, pokud mu něco chybí

– Dítě očekává, že ho rodiče první den do školy doprovodí, počkají na něj před školou, slavnostně ho obléknou a případně vyfotografují, připraví dobrý oběd nebo večeři

– Má nárok na pěkný pracovní koutek včetně psacího stolečku a místa na školní věci

– Má právo na klid při ranním vypravování, aby šlo do školy dobře naladěné

– Má právo na své vlastní tempo, nemělo by slyšet slovo „dělej rychle“

– Dítěti prospěje povzbuzování a pochvala, i když rodič třeba není se všemi jeho výsledky spokojen

– Přivítá alespoň v první třídě pomoc rodičů při vypracování domácích úkolů

– Ocení, když si rodiče uvědomí, že škola není to jediné a nejhlavnější, že je řada dalších činností, které může dít dělat a výt v nich úspěšné

– Rodiče i děti mají hlavně právo na vzájemné porozumění, toleranci, pochopení i odpuštění, když se něco nedaří tak, jak bychom chtěli. Každé dítě je jiné, každý rodič je jiný, některé body jsou pro někoho samozřejmé, pro jiného je jejich splnění obtížné a to platí o dětech o rodičích.

Přejeme vám, aby vám škola přinesla víc radostí než starostí.

Denní režim prvňáka

Optimální je, pokud může školák ráno v pohodě vstát, v klidu se obléknout, nasnídat se a beze spěchu odejít do školy. Méně samostatnému dítěti se vyplatí zpočátku pomoci s oblékáním než čekat, nervózně ho pobízet a ve spěchu ho stejně obléci. Pokud dítě snídá chléb nebo pečivo, stačí mu na svačinu pouze pití, ovoce či zelenina. Některé děti ale ráno jíst odmítají. Místo každodenního rozčilování je vhodnější nabídnout dítěti ráno jen nápoj, případně ovoce a do školy udělat větší svačinu.

Pitnému režimu dětí bychom měli věnovat zvýšenou pozornost. Nedostatek tekutin znamená nejen neviditelné přetěžování tělesných orgánů, ale i zřetelnou vyšší unavitelnost. Nejvhodnějšími nápoji jsou neslazené ovocné džusy, stolní voda, ovocný čaj.

Nejvhodnější je, může-li dítě odejít ze školy brzy po vyučování, chvilku se projít, proběhnout, pohrát. Pak napsat domácí úkol, připravit se do školy a ještě by mu měl zbýt čas na hru, povídání s rodiči apod.

Večer by měl být ve znamení určitého pravidelného rituálu bez napětí, hádek, nervozity, výčitek a slz. Šestileté dítě potřebuje spát alespoň devět až deset hodin. Ukládání bychom tedy měli přizpůsobit unavitelnosti dítěte a době, kdy musí ráno vstávat. Prvňáček by neměl být ochuzen ani o pohádku, kterou mu rodiče dosud před spaním četli.


Prvňáček - podstránkyKalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner