Co potřebuji?


Informace pro rodiče žáků 1. třídy

  

Vážení rodiče,

rozhodli jste se dát dítě na naši školu. Rádi je u nás uvítáme a věříme, že se společně budeme radovat z jejich úspěchů a budeme si pomáhat i v případných nezdarech. Těšíme se na vzájemnou spolupráci, a aby byl start školního roku bez větších problémů, prosíme Vás, abyste svým dětem opatřili:

 • obaly na knihy a sešity (v září dle rozdaných učebnic a sešitů)
 • zásobník na písmena
 • pouzdro
 • nůžky s kulatou špičkou
 • strouhátko se zásobníkem
 • guma
 • pastelky 
 • lepidlo – vysunovací váleček
 • přezůvky (bílá podrážka)
 • látkový pytlík na cvičební úbor
 • cvičební úbor –  tričko, kraťasy nebo tepláky, cvičky (bílá podrážka)
 • rychlovazač (umělohmotná složka)

 

Část potřeb pro výtvarnou a pracovní činnost pořizuje škola hromadně (vodové, temperové a anilinové barvy, plastelínu, štětce, tuš, suché pastely, aquarellové pastelky, klovatinu, redispera, výkresy, barevné papíry). Cena těchto pomůcek je rozpočítána a placena na začátku školního roku.

Svačinku a prostírání si děti nosí v aktovce, pití v láhvi z umělé hmoty. Je možné objednat pro vaše dítě ochucené mléko a jiné mléčné výrobky.

Stravování:

Naše školní jídelna sídlí v budově AG pro všechny děti, i ty, které nebudou navštěvovat ŠD.

Cena stravenky je 24,- Kč (pro žáky 1. – 4. třídy)

Čip – cena 200,- Kč (v tom vratná záloha 100,- Kč).

Doporučujeme Vám vyřídit si stravování u p. Konečné na pokladně AG, tel. 573 501 128, (2. patro za dívčí vychovatelnou směr za horní kaplí) do konce června nebo posledních 14 dnů v srpnu. Vyhnete se frontám v září.

Co je potřeba k vyřízení:

* 200,- Kč na zálohu na stravovací čip

* hotovost, kterou chcete vložit jako první zálohu na stravování (průměrný měsíční vklad činí cca 500,- Kč)

* rodné číslo strávníka – dítěte (pod rodným číslem jsou evidovány

a zaúčtovány zaplacené zálohy na stravování na účet AG)

* vyplněná přihláška ke stravování

Na pokladně AG bude každý strávník zaregistrován do systému a založen účet.

 

Obdrží stravovací čip, uživatelské jméno a heslo, aby si mohl stravu objednávat a rušit prostřednictvím internetu (po zavedení, bude aktivováno do 2 pracovních dnů).

www.strava.cz

číslo zařízení: 2467 (jídelna AG)

uživatel:

heslo:

Již koncem srpna je tedy možné si objednat stravu na první dny v září.

Úhrada stravného:

Pro měsíc září doporučujeme vložit hotově na pokladnu cca 200 až 1200 Kč (nebo příkazem k úhradě) a další platby provádět již bezhotovostně na účet Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, č. účtu 2268721369/0800, Česká spořitelna.

Jako variabilní symbol musí být uvedeno rodné číslo strávníka (nikoliv rodiče), který se bude stravovat.

Platba bude připsána na účet strávníka do týdne, plaťte tedy s předstihem. Nevyčerpané prostředky stále zůstávají na kontě strávníka až do doby ukončení stravování, není třeba platit přesnou částku odpovídající počtu odebraných jídel.

Každý kalendářní rok je k 31. 12. strávníkovi z finančního zůstatku na jeho účtu odečteno 30,- Kč, jako manipulační poplatek za vedení účtu a s tím spojené náklady.

Hotovostní platba – pokud výjimečně nemá strávník možnost převést prostředky bezhotovostně, je možné provést hotovostní platbu po dohodě na pokladně AG v úředních hodinách.

 

Provozní doba pokladny: 2. patro AG, tel. 573 501 128, jidelna@agkm.cz

Po 10.30 – 12.00 hod., 12.30 – 14.20 hod.

St 10.30 – 12.00 hod., 12.30 – 14.20 hod.

Před zahájením školního roku:

posledních 14 dnů v měsíci srpnu, každý den 10.30 – 12.00 a 12.40 – 13.30 hodin.

 

Objednávka stravy:

Stravu lze objednávat na terminálu v jídelně AG až na 2 týdny dopředu. Objednávky lze průběžně měnit nebo rušit, ALE 1 pracovní den před dnem odběru stravy jsou ve 14.15 hodin objednávky na následující den uzavřeny a finance odečteny z konta strávníka. (v pondělí do 14.15 hod. na úterý, v úterý do 14.15 hod. na středu, v pátek do 14.15 hod na pondělí atd.). Na internetové stránce www.strava.cz lze objednávat stravu, kontrolovat stav peněžní hotovosti a odebranou stravu. Vše je podrobně vysvětleno v nápovědě.

Objednávání stravy internetem na následující stravovací den se uzavírá již v 11 hodin předchozího pracovního dne!

 

Odhlášení objednané stravy

Objednávku stravy na neuzavřené dny lze libovolně měnit prostřednictvím objednacího terminálu v jídelně AG nebo internetem na www.strava.cz.

V případě nemoci lze již objednanou stravu odhlásit také emailem na adrese jidelna@agkm.cz

Více informací najdete na stránkách AG www.agkm.cz v sekci Školní jídelna a bufet.

 

 

Budova školy je otevřena pro dojíždějící děti v 7.00 hod.

Pobyt ve školní družině je zpoplatněn, výše poplatku bude upřesněna na začátku školního roku.

Provoz školní družiny začíná v 11.30 a končí v 16.00 hod. Od 11.30 do 12. 25 hod. navštěvují ŠD i děti, které čekají na starší sourozence – zdarma .

 

Při návštěvě ŠD jen po dobu oběda, je poplatek poloviční. Školní družina využívá vlastní prostory v areálu školy, vchod je ze Ztracené ulice. Děti ze ŠD odcházejí hned po obědě nebo do 13.30 hod, aby nebyl narušován odpolední program a potom až ve 14.45 hod., podle odjezdu autobusů.

Bližší upřesnění informací se dozvíte na plenární schůzi na začátku školního roku.


Prvňáček - podstránkyKalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner