Zájmové kroužky


Církevní základní škola v Kroměříži

Zahájení činnosti kroužků je 14. října 2019.
Pondělí:
13.30 – 15.00 – Dramatický kroužek (Mgr. Romana Blažková)

 

Úterý:
13.30 – 14.15 – Veselé pískání pro žáky 1. třídy (Mgr. Herbert Novotný)
14.15 – 15.00 – Veselé pískání pro žáky 2. – 5. třídy (Mgr. Herbert Novotný)
13.30 – 15.00 – Keramika (Pavlína Oščiatková, Bc.)
14.00 – 14. 45 – Příprava na přijímací zkoušky, 1x za 14 dní (Mgr. Petra Sukupová)
14.00 hodin – schola 2. stupeň (s. Víta)

 

Středa:
11.40 – 12.25 – Angličtina pro 1. a 2. třídu (Mgr. Jana Dominika Pláteníková)
13.30 – 14.15 – Angličtina pro 3. – 5. třídu (Mgr. Jana Dominika Pláteníková)
13. 30 – 15.00 – Výtvarné dílničky (Pavlína Oščiatková, Bc.)
15.00 – Sportovní hry – Mgr. Jiří Rezek

 

Čtvrtek:
13.30 – 15. 00 – Rukodělné práce a šití (Pavlína Oščiatková, Bc.)

13.30 – 14.15 – Angličtina pro 1. – 2. třídu (Mgr. Jana Dominika Pláteníková)

 

Nabídka pro rodiče:
Středa
16.00 – 17. 30 – Keramická dílna pro dospělé

 

 

*     *     *     *     *     *     *     *

 


Kalendář akcí


Fotogalerie