Školní družina


Školní družina je součástí Církevní základní školy. Má samostatný vchod ze Ztracené ulice a vlastní šatnu. Využívá prostornou klubovnu rozdělenou na pracovní část se stolečky a hrací část s kobercem. Děti mohou k zájmovým činnostem využívat prostory učeben a kuchyňku. K pohybovým aktivitám využívá nedalekou Podzámeckou zahradu, školní dvůr a tělocvičnu. Materiální vybavení školní družiny je dostatečné a stále se doplňuje podle aktuálních potřeb dětí.

 

Druzina

 

Druzina2

 

 

Na obědy děti chodí do jídelny Arcibiskupského gymnázia, kde mají výběr ze dvou jídel. Děti odchází společně s vychovatelkou.

Školní družina má 2 oddělení, které navštěvují děti 1. až 5. ročníku základní školy.

Provozní doba školní družiny začíná v 11.30 hodin a končí v 16.00 hodin.V době od 11.30 do 12.30 hodin navštěvují družinu i děti, které nejsou přihlášené, ale čekají na starší sourozence, až jim skončí vyučování.

Spolupráce s rodiči se rozvíjí. Rodiče mohou konzultovat odchody dětí do kroužků a příchody z kroužků do školní družiny s vychovatelkou. Informace o mimořádných akcích školní družiny jsou vyvěšeny na družinové nástěnce v dostatečném časovém předstihu.

Školní družina spolupracuje s Knihovnou Kroměřížska, dopravním hřištěm, Muzeem Kroměřížska, městskou policií, hasiči, Českým červeným křížem, Referátem životního prostředí MěÚ v Kroměříži. Účastní se řady kulturních akcí pořádaných městem.

Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky, které si svou kvalifikaci rozšiřují samostudiem a návštěvou seminářů pořádaných různými zařízeními pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner